Liseberg Torrschakt- E05 Västlänken

Entreprenaden på E05 Liseberg består av mark- och anläggningsarbeten för järnvägstunnel. Detta är en förberedande schakt med både KC stabiliserat och obehandlad lera. Denna schakt sker inför kommande våtschakt inom projektet. I entreprenaden finns även detaljschakt för kantbalkar och övriga installationer. Schakten görs med långgrävare mellan stämp och under ett tråg som Mölndalsån flyter i. Volymen schakt är ca 10 000m3 totalt varav ca 1 500m3 är under Mölndalsån. I entreprenaden sker även förberedande arbeten med rivning av brofundament inklusive uppdragning av betongpålar.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta
SektorInfrastruktur
ProjekttypMark, Massförflyttning
StatusPågående
Byggstart2023 maj
FärdigställandePrel 2024 april
PlatsGöteborgs Kommun
KundNCC/WF West Link Contractors