Västlänken

VSM schaktar 400 000 ton massa i projektet med Västlänken vid Centralen, mitt inne i centrala Göteborg.