Kvalitetsjordar från Fors återvinning
– ett samarbetsprojekt inom Bellman Group

En återvunnen jord är en bra jord – det menar åtminstone jordentreprenören Svante Smeds. Tillsammans med Janne Pagén har Svante tagit fram recepten på en återvunnen jord från intippade jordmassor på SÅCABs återvinningsanläggning i Fors.

VSM, Bellmans Åkeri och SÅCAB är samtliga involverade i projektet med jordarna. Verksamhetschef på SÅCAB Janne Pagén, är insatt i projektet och berättar om processen och den återvunna jorden, som uppfyller AMA:s krav. Att jorden uppfyller AMA:s, Allmän Material och Arbetsbeskrivning, krav säkerställer att jorden är kvalitetssäkrad och fackmässigt framtagen.

– Anläggningen på Fors drivs av SÅCAB och det är vi som tar fram jorden. Den kan användas till alla projekt där man har som avsikt att bygga upp en gräsmatta eller planteringar. Den ena sortens jord vi tagit fram är anläggningsjord, den andra är planteringsjord. Båda uppfyller kraven som AMA ställer, säger Janne.

– Man tar fram recept utefter vilken sammansättning jorden ska ha och vad den ska användas till. Vi använder kunskap inom hela Bellman Group för att ta fram rätt värden och har dessutom tagit in konsulthjälp i form av personer som tillverkat jordar i 30 år – just för att hitta rätt recept, fortsätter Janne.

Janne Pagén hoppas att projektet kommer leva vidare och att fler bolag inom Bellman Group kommer vilja vara del av liknande koncept.

– Det här är en pågående process som jag och Staffan Haglund, VD på VSM, drog igång. Vi har tidigare jobbat ihop i olika konstellationer i ca 20 år och känner varandra väl. Det här är ett koncept som vi tror på och vi hoppas på att även Samgräv och våra övriga kollegor i Bellman Group kommer plocka upp den bollen, säger Janne.

Miljöaspekten ligger bakom idén om jorden

På återvinningscentralen i Fors är det möjligt att tippa in överblivna schaktmassor, som sedan kan återvinnas och förädlas på plats – vilket Kvalitetsjordar från Fors återvinning är ett resultat av. Syftet med idén till jorden är att ta jord från olika projekt där det redan planeras att grävas eller planteras – för att därefter köra vidare jorden till återvinning och ta fram ett recept som fungerar som exempelvis anläggnings- och planteringsjord. På så sätt är det möjligt att producera en återvunnen produkt som i annat fall skulle gå till deponi.

Det är möjligt att en del betraktar jord som ett rent fyllnadsmaterial för växter, men faktum är att den har så många fler uppgifter. Vanligtvis talar man om två olika sorters jord – anläggningsjord och planteringsjord, vilket även är de sorters jord som produceras i Fors. Det är ingen raketforskning, menar Janne Pagén. Däremot krävs erfarenhet och kunskap för att producera en näringsrik jord som uppfyller de krav som finns för att växter ska trivas.

Den nödvändiga kunskapen om jord handlar delvis om att känna till rätt pH-värde, struktur och mängden näring, delvis om att se till att producera en jord som innehåller nyttiga mikroorganismer som behövs för att göra jorden mer lättarbetat och växtvänlig.

– Det är erfarenhet och kunskap som genomsyrar hela det här projektet inom Bellman Group, konstaterar Janne.

I framkant med hållbarhetsarbetet

Bellman Group arbetar ständigt med att hitta miljövänliga lösningar. Inte nog med att kvalitetsjordarna från Fors är framtagna av återvunna material, Bellman Group har även visionen att minimera tomma transporter så långt det går. Därför är det möjligt att transportera överblivna sekundära material i form av bergrester, schakt- eller jordmassor från olika projekt till återvinningen i Fors, och tippa av det på plats. För att reducera de tomma transporterna kan lastbilar därefter köra ifrån SÅCABs anläggning i Fors fullastade med bland annat Kvalitetsjordar från Fors återvinning.

Vad gäller kvalitetsjordarna är den största och viktigaste fördelen att den är återvunnen av sekundära material från olika entreprenader i regionen, utefter de föreskrifter som växter gillar. Fördelen med att använda återvunnet material innebär en miljövänlig produkt med ett konkurrenskraftigt pris. Även den biomull som används är en återvunnen produkt, i stället för använda jungfrulig torv eller torvmull som många andra tillverkare använder. Återvunnen jord är ett bra miljöval och ekonomiskt fördelaktigt – win win för alla inblandade.