Registrera

För att bli underentreprenör hos oss, skall ni först kontakta respektive avdelnings gruppchef. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakta oss.

När ni har kommit överens om ett samarbete, så hittar ni allt ni behöver för att kunna registrera ert företag, era fordon och förare här nedan. Det är viktigt att ni skickar in samtliga dokument för snabb handläggning.

Skriv gärna ert företagsnamn i ämnesraden på mailet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Åkeriservice på dokument@bellmans.se eller 08-770 88 08

NY UNDERENTREPRENÖR

Följ nedanstående steg. Gå därefter till ”Ny enhet” och ”ny förare”.

 1. Fyll i UE2015
 2. Fyll i Personuppgiftsbiträdesavtalet
 3. Fyll i tilläggsavtalet till Personuppgiftsbiträdeavtalet
 4. Fyll i Register åkare
 5. Skriv under och posta Leverantörsavtal (be om ett avtal via dokument@bellmans.se)
 6. Skicka in kopior av resterande som anges på blanketten:
  • Ansvarsförsäkring
  • Kollektivavtal
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Trafiktillstånd
  • Tillstånd för transport av farligt avfall

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Åkeriservice på dokument@bellmans.se eller 08-770 88 08

NY ENHET

 1. Fyll i ”Register lastbil” eller ”Register maskin”, beroende på vilken typ av fordon du har.
 2. Skicka in kopior av det som anges på blanketten

Maskin

 • Bild på tillverkningsplåten
 • Bild på maskinen
 • Försäkringsbevis
 • Miljödeklaration
 • Besiktning + Brandskyddsprotokoll
 • Person-/ materialkorgsbesiktning

Lastbil

 • Miljödeklaration
 • Bild på lastbilen
 • Besiktning på kran (om det är en kranbil)

Scanna eller fotografera alla ovanstående dokument och maila dem till dokument@bellmans.se

Ett dokument eller kort per fil eller foto.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Åkeriservice på dokument@bellmans.se eller 08-770 88 08

NY FÖRARE

Följ nedanstående steg. Kom ihåg att föraren själv måste skriva under blanketten.

 1. Fyll i Register förare
 2. Skicka in kopior av resterande som anges på blanketten:
 3. Kopior på det som anges på blanketten
 4. Körkort
 5. YKB (för lastbilsförare)
 6. Förarbevis för maskin/kran
 7. ID06
 8. Arbete på väg nivå 1 & 2
 9. Stockholms stad, Markarbeten och trafikanordningar i offentlig mark

Scana eller fotografera alla ovanstående dokument och maila dem till dokument@bellmans.se

Ett dokument eller kort per fil eller foto.

Glöm inte att det är ni som underentreprenörer som ansvarar för att ni och era chaufförer läser och har tillgång till vår Handbok för underentreprenörer. I denna står även rutiner för årlig uppdatering av era uppgifter i våra register samt rutiner för den dagliga driften hos Bellmans.