Centralen – E02 VÄSTLÄNKEN

VSM kontrakterades 2018 av NCC Sverige på en av de större deletapperna inom Västlänken. Under 2018-2019 utförde VSM stora saneringsschakter, hösten 2019 påbörjades schakten av tunneln i öster för att ta sin väg västerut. Då VSM utfört all schakt och transporterat den så bedöms det vara ca 2,2 miljoner ton lera.

VSM hanterar även andra delprojekt såsom återfyllningar mellan spont och tunnelväggar, kanalisationsschakter etc.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta 
SektorInfrastruktur
ProjekttypMark, Berg, massförflyttning
StatusPågående
Byggstart2018 september
FärdigställandePrel 2024 juni
PlatsGöteborgs Kommun
KundNCC Sverige AB