Danska Vägen

Projektet omfattade en utförandeentreprenad. VSM utförde schakt och förläggning av kanalisation, samt av dagvatten i både grönytor och garage. Marksanering av massor, samt omläggning av dagvattenhanteringssystemet i garaget med höjdbegränsning.

Kontaktperson
Johan Andersson
Platschef
0728-56 70 83

Faktaruta
SektorMark & anläggning, VA
ProjekttypExploratering
StatusFärdigställt
Byggstart2023 oktober
Färdigställande2023 december
PlatsGöteborgs Kommun
KundÖrgryte Bostäder AB