Exploatering i Väst

VSM har tillsammans med övriga systerbolag fått möjligheten att utför mark- och anläggningarbeten för en industriell etablering i Göteborg. Möjligheten gavs genom en att VSM involverades tidigt i projektet och sedan i en ECAE-fas för en optimerad leverans.

Projektet är en utförandeentreprenad avseende Jordschakt på ca 600 000 m3, bergschakt ca 350 000 m3 och därtill terrassering, grundläggning. I entreprenaden ingår även exploateringsarbeten såsom vägar och omkringliggande ytor.

Samverkan mellan bolagen är en framgångsfaktor i detta projekt.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta
SektorMark & anläggning
ProjekttypMark, Massförflyttning
StatusPågående
Byggstart2023 juni
FärdigställandePrel 2024 juli
PlatsGöteborgs Kommun
Kund-