Korsvägen Mark & betong – E05 VÄSTLÄNKEN

VSM har kontrakterats för löpande arbeten med NCC-WF West Link Contractors. Kontrakt avser servicearbeten för mark och betong inom västlänken på Korsvägen.

Entreprenad E05 Korsvägen består av mark- och anläggningsarbeten för järnvägstunnel och station vid Korsvägen samt installationer. Entreprenaden är ca 3 240 meterlång och ansluter i väster till Entreprenad E04Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta 
SektorInfrastruktur
ProjekttypMark, Massförflyttning
StatusPågående
Byggstart2023 november
FärdigställandePrel 2025 november
PlatsGöteborgs Kommun
KundNCC/WF West Link Contractors