Korsvägen Station – E05 VÄSTLÄNKEN

VSM kontrakterades för denna utförandeentreprenad med en omfattande mängdförteckning. VSM involverades tidigt i projektet genom en ECI-fas med utveckling av en komplett metodbeskrivning för ca. 500.000 ton jordschakt och bergschakt i en komplex spont- och rambrunn. Inkluderar lossning, bergförstärkning, trådsågning, transport, logistik och delvis deponi på AMA-kod.

Det aktuella projektet involverade schakt av KC-stabiliserad lera samt berg. För att säkerställa stabilitet och hållbarhet implementerades en strategi som inkluderade användning av bergbultar och ankarstag för att förankra berget. Denna omfattande åtgärdsplan syftade till att skapa en robust och säker miljö i linje med höga tekniska standarder.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta
SektorInfrastruktur
ProjekttypMark, Berg, Massförflyttning
StatusFärdigställt
Byggstart2021 oktober
Färdigställande2023 oktober
PlatsGöteborgs Kommun
KundNCC/WF West Link Contractors