Lundbyleden

VSM har på uppdrag av Serneke Sverige AB utfört trafiksäkerhetsförbättrade åtgärder längs med Lundbyleden i Göteborg, med Trafikverket som slutbeställare. I entreprenaden utfördes mark- och VA arbeten, montage av vägräcke, kantsten och finplanering. Arbetet utfördes i en trafikintensiv miljö med en ÅDT på ca 40 000.

Kontaktperson
Calle Gustafsson
Affärsområdeschef
0700- 83 82 34

Faktaruta
SektorInfrastruktur, VA
ProjekttypMark, anläggning, VA
StatusFärdigställt
Byggstart2023 mars
Färdigställande2023 maj
PlatsGöteborgs Kommun
KundSerneke Sverige AB