Station Haga/Handels – E04 Västlänken

På uppdrag Serneke Sverige AB utfördes en komplex schakt för Station Haga/ Handelshögskolan i Göteborg.

Vi fick möjlighet att komma in i tidigt skede via en ECI-fas. Där vi tillsammans med vår beställare optimerade en metod för ca. 30,000 ton jordschakt i en komplex spont- och rambrunn. Projektet inkluderade lossning, transport, logistik och deponi på AMA-kod.

Kontaktperson
Erik Bergqvist
Marknad
0707- 14 10 99

Faktaruta
SektorInfrastruktur, VA
ProjekttypMark, massförflyttning
StatusFärdigställt
Byggstart2022 februari
Färdigställande2022 december
PlatsGöteborgs Kommun
KundSerneke Sverige AB