VSM har tecknat avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för E05 Entreprenad Korsvägen på Västlänken i Göteborg. Arbetet kommer utföras under en period om cirka 2 år och uppgår till cirka 130 MSEK.

Avtalet har förhandlats fram med samtliga parter i projektet direkt efter positivt tilldelningsbeslut efter utförd konkurrensutsättning. Samtliga dotterbolag som är engagerade i projektet från Bellman Groups sida, har tillsammans med Trafikverket och WLC utfört ett utförligt planeringsarbete. Planeringsarbetet som pågått under en längre tid har resulterat i en metodbeskrivning, tidsplan, prissatt mängd förteckning samt tydlig ansvarsfördelning och syftar till att identifiera det bästa sättet att planera, förbereda och genomföra arbetet på Korsvägen.

”Vid sidan av att vara ett av de största uppdragen VSM har fått genom tiderna, så har planeringen innan start av projektet varit speciell. Samtliga inblandade parter har deltagit i en planeringsfas som syftat till att problem har identifierats i förtid och därmed förhoppningsvis kan undvikas när projektet är i full gång. Ett arbetssätt som passar oss på Bellman Group mycket bra eftersom projekt som engagerar fler av dotterbolagen i koncernen ökar stadigt. I det här projektet så är Samgräv, Ivarssons, Uppländska och VSM engagerade från Bellman Groups sida”, säger Staffan Haglund, VD i VSM.

För ytterligare information:

Magnus Persson, VD Bellman Group
Tel: +46 (0) 70 583 52 30
E-post: magnus.persson@bellmangroup.se

Staffan Haglund, VD VSM Entreprenad
Tel: +46 70 397 57 17
E-post: staffan.haglund@vsmgruppen.se